Výročná schôdza bude v nedeľu 4.2. o 16:00 na hasičskej zbrojnici v Sekuliach.

Comments

0