Správy z vášho klubu

Výročná schôdza – nedeľa 4.2.

Výročná schôdza bude v nedeľu 4.2. o 16:00 na hasičskej zbrojnici v Sekuliach.

Loading...