Začiatok organizovaného futbalu v obci Sekule možno zaradiť do rokov 1932-34.

Prvý názov futbalového klubu bol „Robotnícky športový klub Sekule“.

Na konci 30 rokov sa už hrávali organizované priateľské zápasy.

V roku 1940 bola zriadená predvojenská výchova, tzv. „pracovná služba“, čím rady domácich hráčov doplnili veľa „cezpoľných“ hráčov, vďaka čomu sa v Sekuliach hrával dobrý futbal.

V roku 1949 vznikla spoločná športová organizácia so susednou obcou Moravský Svätý Ján – MORAVAN, kde sa sústredili všetci športovci z obidvoch obcí, po roku rozpad organizácie a aj vďaka odchodu predvojenskej služby pokles kvality futbalu v obci.

Od roku 1956 názov TJ SOKOL SEKULE a veľký rozmach futbalu v obci.

Od roku 1960 pričlenenie oddielu do okresu Senica.

Zaujímavosť – 1974-75 bol vo farnosti kaplán Imrich Šišolák, čo spôsobilo veľký záujem o futbal od sekulských žien, stareniek, ktoré dovtedy o futbal nejavili záujem.

1976 – administratívne zlúčenie obce Sekule s obcou Moravský Svätý Ján, kedy sa Sekule stali iba časťou Moravské Svätého Jána spôsobilo, že všetky investície v športovej oblasti smerovali do hlavnej obce a futbal v Sekuliach nemohol rásť podľa predstáv miestnych funkcionárov.

V roku 1989 TJ druhýkrát víťaz triedy /prvýkrát v roku 1976/.

1993 – po rokoch stagnácie vytvorené družstvo žiakov

1997 – postup „A“ mužstva do najvyššej okresnej súťaže, kde ako jedno z mála mužstiev hralo nepretržite s väčšími či menšími úspechmi a neúspechmi až do roku 2016, kedy bolo z administratívnych príčin preradené do nižšej okresnej triedy